Varmepumper kan spare 7,5 TWh årlig i 2030

Det er mye energi å spare i eksisterende bygningsmasse ved å øke andel bygg med varmepumper: ca. 7,5 TWh årlig i 2030, ifølge beregninger fra Gehør strategi og rådgivning AS.

På oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) har Gehør strategi og rådgivning AS beregnet potensialet for å spare energi ved å installere varmepumper i eksisterende bygg, inkludert potensialet ved å skifte ut eldre varmepumper med nye og mer energieffektive varmepumper. 

Gehør har beregnet dette ut fra hva de vurderer som realistiske forutsetninger for ulike kategorier bygninger, og har estimert det årlige energisparepotensialet i år 2030 til 7,5 TWh, fordelt på 

 • ca. 5 TWh i boliger og 
 • ca. 2,5 TWh i yrkesbygg

Det er mest energi å spare ved å installere varmepumpe i bygg som ikke har varmepumpe i dag. Dette utgjør 87 % av det samlede potensialet.

Luft-til-luft-varmepumper en vinner i boliger

De største bidragene til energisparing i boliger kommer fra eneboliger, hvor det er mulig å spare over tre ganger så mye som i rekkehus. Potensialet er lavest for boligblokker. Gehør har også undersøkt hvilke typer varmepumper som kan spare mest energi i boliger:

 • nye luft-til-luft-varmepumper (2,66 TWh) og 
 • nye varmepumper for vannbåren varme som erstatter oljekjel, biokjel eller elkjel (1,33 TWh)

Kontorbygg, forretningsbygg og lett industri

Av 2,5 TWh i yrkesbygg bidrar kategoriene kontorbygg, forretningsbygg og lett industri/verksted mest. Energisparepotensialet ved å installere eller skifte ut varmepumper i eksisterende yrkesbygg. Illustrasjon fra Gehørs rapport. 

Forutsetninger

Potensialene er beregnet ut fra statistikk for bygningsareal hentet fra Enovas potensial- og barrierestudie fra 2012 oppdatert med tall fra SSB, og med en del sentrale forutsetninger.

 • For eneboliger:

  • Andel luft-til-luft-varmepumper øker fra 50 % til 80 %
  • Andel luft-til-vann-varmepumper og væske-til-vann-varmepumper øker fra 5 % til 10 %
 • For rekkehus:

  • Andel luft-til-luft-varmepumper øker fra 32 % til 80 %
  • Andel luft-til-vann-varmepumper og væske-til-vann-varmepumper øker fra 2 % til 5 %
 • For boligblokker:

  • Andel luft-til-luft-varmepumper øker fra 2 % til 4 %
  • Andel luft-til-vann-varmepumper og væske-til-vann-varmepumper øker fra 7 % til 9 %

For yrkesbygg har Gehør antatt at

 • Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper 
  • erstatter 80 % av bio-, olje- og elkjeler innen 2030
  • erstatter 40 % av abonnentsentraler for fjernvarme
 • Bygg uten sentralvarme ikke konverterer til vannbåren varme, men velger å installere luft-til-luft-varmepumper. 

Anslagene for energisparepotensial er beheftet med usikkerhet, særlig knyttet til datagrunnlaget for bygningsareal, gjennomsnittlig energibruk og formålsdelt energibruk. Gehør har ikke beregnet energisparepotensialet ved å installere varmepumper i nye bygg, og ikke tatt hensyn til at deler av den eksisterende bygningsmassen vil rives.

Kilde: Norsk Varmepumpeforening NOVAP | www.novap.no 

Les mer om våre varmepumper her!