SmartHeater 2x 90 kW varmtvann

Av Ronny Myhre | 23. november 2021

Nytt prosjekt hvor to av våre SmartHeatere er med på for oppvarming i et byggeprosjekt med mer enn 200 leiligheter. SmartHeater brukes til vannbåren oppvarming i byggeperioden. Total varmekapasitet, 180 kW grønn og fossilfri oppvarming med vannbåren varme.

SmartHeater 90 luft – Fossilfri oppvarming og tørking av et nytt skolebygg

Av Ronny Myhre | 12. november 2021

RoMy Clima er med i ett nytt prosjekt med fokus på fossilfri oppvarming. SmartHeater 90 luft – varmer og tørker et nytt skolebygg fossilfritt med ca fire ganger avgitt energi mot tilført el kraft. Her spares det miljø og energikostnader.