SmartHeater 90 luft – Fossilfri oppvarming og tørking av et nytt skolebygg

SmartHeater 90kW varmeeffekt

RoMy Clima er med i ett nytt prosjekt med fokus på fossilfri oppvarming. SmartHeater 90 luft – varmer og tørker et nytt skolebygg fossilfritt med ca fire ganger avgitt energi mot tilført el kraft. Her spares det miljø og energikostnader.