Service

BESTILL SERVICE TIL DIN VARMEPUMPE

Vi tilbyr verdibevarende Service av alle typer varmepumper
Vi anbefaler service hvert andre år på de fleste luft - luft varmepumpemerkene.
Over tid kommer det støv og partikler som legger seg på lamellene i inne-del og øker strømforbruk,
minker effekten og levealderen på pumpen.

Inngå serviceavtale med RoMy Clima og vi følger opp og vedlikeholder din varmepumpe.

Vårt Serviceprogram på luft - luft varmepumper:

Forenklet service: Kr. 1.650,- inkl. mva.
Rens av register på innedel for å øke ytelse. Går over visuelt resten av anlegget for å se etter
feil og mangler. Servicen er uten effektmålinger og gasstrykkmåling.

Ordinær service: kr. 2.490,- inkl. mva. (anbefales) 
Effektmålinger for å sjekke ytelse både før og etter utført service. Går over hele anlegget for å måle/se etter feil og mangler. Rens av register på innedel. Tørrengjøring av innedel. Du får en fullstendig rapport etter service som forteller hva vi har utført, effektmålinger før og etter service og brukertips eller mangler som anbefales utbedret. 

Utvidet service med vask og rens av utedel: kr. 3.490,- inkl. mva
Som ordinær service med tillegg at vi renser register på utedel og vasker utedel.
Ofte behov etter 5-6 år avhengig i hvilket miljø utedelen står i. Rådfør deg gjerne med våre serviceteknikere for behov. 

For andre servicebehov eller feilsøking på varmepumpe ta kontakt for et godt pristilbud.

 

Verdibevarende:
Service er viktig for å opprettholde god effekt og ikke minst at produktet får økt levetid.

I en ordinær service gjør vi følgende:
* Rengjør vi innedel; Renser register/lameller. Sjekker at avløp, rør og drenering er i orden.
* Skifter filter (inngår ikke i servicepris).
* Funksjonskontroll av fjernkontroll.
* Temperaturkontroll av kjøle og varmefunksjon, slik at vi er sikker på at din varmepumpe yter optimalt.
* Måler avgitt varmeeffekt og strømforbruk, både før og etter service.
* Vi sjekker gasstrykk, spenning og forbrukspenning.

Etter fullført service vil du få en service og tilsynsrapport på fullført jobb!

Filter:
I din varmepumpe er det som regel to filter som bør skiftes minst en gang hvert år.
Dette er Eple-Catechinfilter som bruker statisk elektrisitet til å fjerne små partikler og støv. F.eks røyk og pollen.
Ione luktfjerningsfilter fjerner bl.a. lukt.

Filter til Fuji Electric, General og Fujitsu varmepumper kan du bestille hos oss og få til sendt pr post. Du skifter de enkelt selv.

Pris på filter til Fuji Electric modeller LEC, LT, LM, LZ, KM, KH:
kr. 290,- 2 filter i pakken medfølger hvit/blått.
Frakt for hele Norge er kr. 75,-

Vi kan være behjelpelige med å skaffe filter til andre varmepumpemerker også.