Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

RoMy Clima AS  er behandlingsansvarlig, og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov.

Hvorfor samler vi personopplysningene dine?

Som kunde hos RoMy Clima AS er vi nødt til å registrere noen personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre oppfølgingen av deg som kunde. For å gjøre nødvendig oppfølging trenger vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.  For blant annet kontrakt, følge opp garantier, service og oppfølging.
Dette er informasjon vi behandler for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold og for å levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Vi benytter også denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hvordan blir personopplysningene dine tatt vare på?

Personopplysningene blir håndtert og lagret innenfor rammene av gjeldende personvernlovgivning av profesjonelle dataleverandører. Dette skjer i henhold til våre interne, skriftlige rutiner og gjelder digital så vel som fysisk lagring av data.

Vil personopplysningene dine bli videreformidlet?

Personopplysningene dine blir delt i den grad det er nødvendig overfor samarbeidspartnere, underleverandører og offentlige instanser. Dette for å ivareta deg som kunde, og for å gi deg det produktet du har bestilt hos oss.

Dine rettigheter

Innsyn
Den som er registrert i RoMy Clima AS sine systemer har rett til innsyn i egne personopplysninger etter forespørsel.

Retting og sletting
Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller lignende personopplysninger blir rettet, slettet eller supplert.
Personopplysninger og andre opplysninger om oppdrag blir ikke slettet uten at vi får krav om det fra deg. Dette for å ivareta deg, eller den som eventuelt overtar produkter eller tjenester vi leverer, ved en eventuell garanti sak, ved service og vedlikehold.
Henvendelser om innsyn, retting og/eller sletting vil besvares fortløpende.

Begrensning
Du har rett til å be om at vi begrenser bruken av dine personopplysninger.

Dataportabilitet
Du har rett til å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet.

Innsigelse
Du har rett til å be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring.

Klage til Datatilsynet
Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, postboks 8177, 0034 Oslo.
Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følge av lov.

Epost og kundekommunikasjon

E-post
Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte, og når du for eksempel bestiller befaring, service eller andre typer henvendelser. Alle henvendelsene mottas i vårt postmottak hvor de journalføres.
Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender til oss ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kundekommunikasjon
Dersom du samtykker til det, benytter vi dine personopplysninger som en del av vår kundebehandling- og service.
Med jevne mellomrom sender vi ut informasjon om tilbud og kampanjer via e-post og SMS. Disse meldingene er det mulig å melde seg av hvis ønskelig.
I tillegg til e-post og SMS benytter vi oss også av plattformer som Facebook og Instagram. Vi bruker de samme opplysningene for å sikre at markedsføring via disse kanalene er relevant for deg.

Endringer

RoMy Clima AS kan til enhver tid oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester, og for å gjenspeile eventuelle endringer i lovverket.
Du vil alltid finne den siste versjonen av vår personvernerklæring på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

RoMy Clima AS
Prestmovegen 7
7514 Stjørdal