Bestill Service

Bestill service/installasjon

Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt!

    Forenklet service: Kr. 1.650,- inkl. mva. Rens av register på innedel for å øke ytelse. Går over visuelt resten av anlegget for å se etter feil og mangler. Servicen er uten effektmålinger og gasstrykkmåling | Ordinær service: kr. 2.490,- inkl. mva. (anbefales) Effektmålinger for å sjekke ytelse både før og etter utført service. Går over hele anlegget for å måle/se etter feil og mangler. Rens av register på innedel. Tørrengjøring av innedel. Du får en fullstendig rapport etter service som forteller hva vi har utført, effektmålinger før og etter service og brukertips eller mangler som anbefales utbedret. | Utvidet service med vask og rens av utedel: kr. 3.490,- inkl. mva Som ordinær service med tillegg at vi renser register på utedel og vasker utedel. Ofte behov etter 5-6 år avhengig i hvilket miljø utedelen står i. Rådfør deg gjerne med våre serviceteknikere for behov.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.