Regjeringen sender forslag om forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme på byggeplasser fra 2022 på høring

Regjeringen foreslår å utvide forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger til å også gjelde byggvarme. Forslaget innebærer at bruk av mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering blir forbudt fra 2022. Forslaget er en oppfølging av Granavolden-plattformen.

RoMy Clima er fremtidsrettet og har allerede utviklet og satt i produksjon SmartHeater varmesentral. Varmesentralen som er laget for bruk på byggeplasser er helt CO2 utslipps fri og bruker kun fornybar energi. Den bruker kun strøm, men atskillelig mye mindre enn den gir i kW varme, da den er bygget på varmepumpeprinsippet.  RoMy Clima så tidlig at her var det et stort behov, da det brukes mye mineralolje til byggvarme på byggeplasser i dag. 

Ved å bytte ut alle varmekilder med mineralolje på byggeplasser i Norge til vår SmartHeater varmesentral, sparer vi miljøet med over 1.000.000 tonn CO2 pr år, sier daglige leder Roar Myhre i RoMy Clima. I tillegg er varmesentralen billigere i drift legger han til. 
Vi har løsningen som er leveringsklar til byggebransjen. 


SmartHeater varmesentral er bygget på varmepumpe prinsippet og kan levere både varmluft og varmt vannbåren varme. 

– Dette er et viktig steg på veien for å følge opp ambisjonen om å gjøre bygge- og anleggssektoren fossilfri innen 2025. Det gir et sterkt signal om at også byggebransjen må over på fornybare løsninger sier Ola Elvestuen.

– Det skjer mye i bygge- og anleggsbransjen, og det blir stadig mer attraktivt å velge grønne løsninger. Frem mot 2022 forventer vi også å se en utvikling i markedet for fornybare energiløsninger, særlig på grunn av oljefyrforbudet som trer i kraft i 2020.

Forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble vedtatt i 2018, og innebærer at det blir forbud å bruke mineralolje til dette formålet fra 2020. Forslaget som nå sendes på høring vil innebære en utvidelse av det allerede vedtatte forbudet.

Les mer om vår SmartHeater varmesentral her!