Service på varmepumpe er helt nødvendig

Over tid blir registeret i innedelen ganske “tett” av støv.

En varmepumpeeier er selv ansvarlig for periodisk vedlikehold av sin varmepumpe. Og en service er helt nødvendig for at varmepumpen skal yte optimalt og som tiltenkt.  

I en varmepumpe er det mange komponenter og den går jevnlig ofte uten stopp over mange år. Over tid kommer det støv og partikler som legger seg på lamellene i inne-del og øker strømforbruk, minker effekten og levealderen på pumpen. RoMy Clima anbefaler jevnlig rengjøring av filter, (gjerne 1 gang pr måned eller oftere ved behov) Og vi anbefaler en service og tilsyn fra en service tekniker i en intervall på annenhvert år, eller oftere ved behov. 

Ofte når vi kommer og det gjerne er to år siden sist service, yter varmepumpe 1-2kW mindre varmeeffekt enn da den var ny.

Da er det fint med en service! Og målinger etter en service og rens av register gir ofte et resultat på en økning av varme-ytelse på mellom 1-2 kW varmeeffekt. 

Men ikke vent for lenge med en service….. Går det for lang tid mellom hver service, blir registeret ofte for “tett” og det blir vanskeligere å få det helt rent. En intervall på to år mellom hver service er det beste i de fleste tilfeller. 

RoMy Clima gjør dette i en standard service: 

* Rengjør innedel; Renser register/lameller. Sjekker at avløp, rør og drenering er i orden.
* Skifter filter (inngår ikke i servicepris).
* Funksjonskontroll av fjernkontroll.
* Temperaturkontroll av kjøle og varmefunksjon, slik at vi er sikker på at din varmepumpe yter optimalt.
* Måler avgitt varmeeffekt og strømforbruk, både før og etter service.
* Vi sjekker gasstrykk, spenning og forbrukspenning.

Etter fullført service vil du få en service og tilsynrapport på fullført jobb!

Senvinter/vår er den perfekte tiden for å ta en vårrengjøring og service på din varmepumpe! 

Bestill service på din varmepumpe her: