Service på varmepumpe luft-luft

kr 2.490 inkl. mva.

Bestill og vi tar kontakt for å avtale tidspunkt.

Beskrivelse

Vi tilbyr verdibevarende Service av alle typer varmepumper
Over tid kommer det støv og partikler som legger seg på lamellene i inne-del og øker strømforbruk,
minker effekten og levealderen på pumpen. Vi anbefaler service minst hvert andre år!

Inngå serviceavtale med RoMy Clima og vi følger opp og vedlikeholder din varmepumpe.

Pris på standard service:
kr. 2.490,- inkl. mva

Pris på utvidet service der vi rengjør og renser register på utedel i tillegg til standard service:
Kr. 3.490,- (Anbefales hvert 5. år, eller ved behov)

Verdibevarende:
Service er viktig for å opprettholde god effekt og ikke minst at produktet får økt levetid.
I en service gjør vi:

* Rengjør vi innedel; Renser register/lameller. Sjekker at avløp, rør og drenering er i orden.
* Skifter filter (inngår ikke i servicepris).
* Funksjonskontroll av fjernkontroll.
* Temperaturkontroll av kjøle og varme funksjon, slik at vi er sikker på at din varmepumpe yter optimalt.
* Måler avgitt varmeeffekt og strømforbruk, både før og etter service.
* Vi sjekker gasstrykk, spenning og forbrukspenning.

Etter fullført service vil du få en service og tilsynsrapport på fullført jobb!