Utvidet service varmepumpe luft-luft

kr 3.490 inkl. mva.

Bestill og vi tar kontakt for å avtale tidspunkt.

Beskrivelse

Vi tilbyr verdibevarende Service av alle typer varmepumper
Over tid kommer det støv og partikler som legger seg på lamellene i inne-del og øker strømforbruk,
minker effekten og levealderen på pumpen. Vi anbefaler service minst hvert andre år!

Inngå serviceavtale med RoMy Clima og vi følger opp og vedlikeholder din varmepumpe.

Utvidet service med vask og rens av utedel: kr. 3.490,- inkl. mva
Som ordinær service med tillegg at vi renser register på utedel og vasker utedel.
Ofte behov etter 5-6 år avhengig i hvilket miljø utedelen står i. Rådfør deg gjerne med våre serviceteknikere for behov.