Vilkår RoMy Clima AS

Bestillinger
www.romyclima.no
www.romyclima.no finner du nettbutikk hvor du kan lage og sende bestillinger!
Logg deg inn på forhandlersiden og alltid finne oppdaterte priser og gode tilbud.
Eller du kan ringe oss eller sende en epost.
Tlf: 900 19 767
Epost: [email protected]

En ordrebekreftelse på deres bestilling sendes alltid til deres epost.
Vi sender varene med Bring eller Schenker, dere kan også avtale å hente varene
selv på vårt lager i Stjørdal. Da må tidspunkt for henting avtales på forhånd.

Installasjonsskjema
Vedrørende installasjon og igangkjøring av nyinstallerte anlegg levert av RoMy Clima AS,
skal RoMy Clima’s installasjonsskjema fylles ut og sendes til RoMy Clima etter installasjon.
Installasjon skjemaet sender vi alltid sammen med ordrebekreftelsen når dere bestiller varmepumper.
*Manglende dokumentasjon (installasjonsskjema) ved installasjon og igangkjøring kan vanskeliggjøre
en evt. fremtidig sak og kan påvirke en evt. fremtidig reklamasjons sak negativt.

F-GASS FORORDNINGEN
RoMy Clima AS leverer og selger varmepumper kun til bedrifter som er F-gass sertifiserte og har installatører som er
sertifisert. Myndighetene krever videre i en revidert F-gass forordning at alle produkter som inneholder F-gass
skal kunne spores fra import inn til Norge og dokumenteres til hvor de havner. Derfor viktig med riktig dokumentasjon,
noe installasjonsskjemaet ivaretar.

Installasjon skjema kan sendes til epost. [email protected]

 

Reklamasjoner
Reklamasjonsretten gjelder for feil eller mangler på varen som kan tilbakeføres til utførelse
eller produksjon av varen levert av RoMy Clima AS

Reklamasjonsretten gjelder også om varen ikke tåler den driftsbelasting varen er konstruert å virke under,
eller om varen mangler vesentlig egenskap i forhold til varens spesifikasjoner.
Reklamasjonsansvaret er begrenset til RoMy Clima’s leveranse.
For reklamasjoner på varer eller deler som er videresolgt fra RoMy Clima’s kunde, dekkes materialkostnader for defekte komponenter.

Vi godgjør videre kostnader vedrørende arbeid med å skifte deler, komponenter i reklamasjonen med følgende satser:

Skifte av deler, komponenter kr. 800,-
Skifte av innedel eller utedel kr. 1.200,-
MERK: At reklamasjon må være godkjent hos RoMy Clima’s support avdeling og fått et gyldig reklamasjons nummer
før utførelse, for at godtgjørelsen skal gjelde.

 

KONTAKT VEDRØRENDE REKLAMASJONER:
Tlf: 900 19 767

Epost: [email protected]

 

Frist for reklamasjon
En reklamasjon skal skje snarest mulig etter at en mangel er, eller burde vært, oppdaget.
Brudd på frist for melding om reklamasjon kan føre til tap av denne rettigheten.
Generell reklamasjonsfrist er på 24 måneder. For varelevering hvor sluttkunden er en forbruker og leveransen faller inn under Forbrukerkjøpsloven,
gjelder en reklamasjonsfrist på 60 måneder, så fremt RoMy Clima's installasjonskjema ble riktig utfylt og levert/sendt tilbake til RoMy Clima i rimelig tid rett etter installasjonen fant sted. (senest 1 uke etter installasjonsdato) RoMy Clima aksepterer opptil 6 måneder utvidet reklamasjonsfrist i tilfelle varer har vært lagret hos kunden
eller hvor førstegangsbruk av vare er forskjøvet grunnet bygningstekniske eller klimatekniske forhold.
For de deler av varen som det er foretatt utbedring på, løper en ny reklamasjonsfrist for utskiftet del tilsvarende en ny vare eller del,
men ikke mer enn 12 måneder over den opprinnelige reklamasjonsfrist på varen hvor delen er montert.

 

Gjennomføring av reklamasjon
Ved behov for utskifting av defekt komponent hvor det skal hevdes reklamasjon, skal ny komponent leveres fra RoMy Clima.
I tilfelle kunden hevder reklamasjon, skal defekt komponent returneres til RoMy Clima. RoMy Clima ordner transport og dekker dette.
RoMy Clima avgjør om reklamasjon aksepteres i etterkant av utført oppdrag og mottatt og kontrollert retur av komponent.

Dekkes ikke av reklamasjon
Følgeskader eller tredjemanns interesser dekkes ikke av reklamasjon.
Arbeider, transport og opphold i forbindelse med reklamasjonsarbeider dekkes ikke utover de fastsatte satser for dette.
I varer kan det være komponenter som vil endre visuell fremtoning, kapasitet og avgitt lyd som en følge av normal slitasje også innenfor en reklamasjonsfrist iht. Forbrukerkjøpsloven.
I slike tilfeller og hvor forbruker ønsker komponent skiftet, dekkes dette ikke av den generelle reklamasjonsfristen.
Eventuelle tap av væsker, gass eller oljer, samt økte energi-, vann- og produksjonskostnader og tap/kostnad som følge av temperatursvikt, regnes som følgeskade og dekkes ikke.
RoMy Clima har ikke reklamasjonsansvar for feil eller mangler ved leveransen som kan tilbakeføres til aktiviteter i regi av kunden eller andre.
Feil ved varen som kan tilbakeføres til ugunstige driftsforhold som for eksempel spenningsvariasjoner, hyppige oppstarter, manglende smøring, korrosive omgivelser,
forurensninger i system, forhold i grunn, værmessige fenomener som sterk vind, lynnedslag, kraftig snøfall, underkjølt regn eller manglende ettersyn, dekkes ikke.

 

Support og tilgjengelighet
RoMy Clima tilbyr kostnadsfri teknisk telefonsupport til sine kunder. Og kunden har ansvaret for teknisk support og kontakt mot bruker.
RoMy Clima sine kunder skal ikke henvise brukere direkte til RoMy Clima såfremt dette ikke er spesifikt avtalt.
I tilfeller hvor RoMy Clima har avtalt kontakt med bruker skal RoMy Clima fremstå på kundens vegne.
I tilfeller hvor en forbrukerkunde retter et krav til RoMy Clima som bakenforliggende selskap iht. Forbrukerkjøpsloven, kan RoMy Clima utføre handling og rette et regresskrav til kunden.
RoMy Clima har normal kontortid mellom 07:00 og 20:00 mandag til fredag. Support tjeneste kan også benyttes ved kritisk behov for varelevering utenom ordinære åpningstider.
Kunde kan avtale å selv hente varer på vårt lager. Da må tidspunkt for henting avtales.

Deres Support tlf: 900 19 767
Deres Support epost: [email protected]