Vilkår RoMy Clima AS

Bestillinger

www.romyclima.no finner du nettbutikk hvor du kan lage og sende bestillinger!
Logg deg inn på forhandlersiden og alltid finne oppdaterte priser og gode tilbud.
Eller du kan ringe oss eller sende en epost.
Tlf: 900 19 767
Epost: [email protected]

En ordrebekreftelse på alle bestillinger sendes til deres epost.
Vi sender varene med Bring eller Schenker, man kan også avtale å hente varene
selv på vårt lager i Stjørdal. Da må tidspunkt for henting avtales på forhånd.

Installasjons/oppstart protokoll

Det skal alltid benyttes en installasjons/oppstart protokoll ved installasjon av maskiner levert av RoMy Clima AS. Installatør skal videre arkivere oppstart protokollen selv.
En installasjonsrapport/oppstart protokoll skal minimum inneholde:
- Detaljert info om forhandler/installatør
- Installasjonsdato
- Detaljert kontaktinfo om kunde
- Produkt info, Varmepumpemodell og serienummer
- Teknisk registrering ved installasjon (slik det er listet opp i vår installasjonsrapport side 1)
- Målinger tatt ved oppstart/ i gang kjøring (Slik det er listet opp i vår installasjonsrapport side 2)

VIKTIG: Sluttkunde skal alltid få kopi av installasjons/oppstart protokoll. Sammen med kundens faktura
blir protokollen sluttkundens garantibevis.

RoMy Clima AS vil etterspørre en kopi av oppstart protokollen ved en evt. Reklamasjon på produktet.
Mangler i protokollen eller manglende protokoll kan resultere i avvisning av reklamasjon.

F-GASS FORORDNINGEN
RoMy Clima AS leverer og selger varmepumper kun til bedrifter som er F-gass sertifiserte og har installatører som er
sertifisert. Myndighetene krever videre i en revidert F-gass forordning at alle produkter som inneholder F-gass skal kunne spores fra import inn til Norge og dokumenteres til hvor de havner. Derfor viktig med riktig dokumentasjon, noe installasjons/oppstart protokoll ivaretar.

 

REKLAMASJONER

Reklamasjoner skal skje skriftlig, i henhold til retningslinjene beskrevet nedenfor. Enhver mangel skal reklameres på uten ugrunnet opphold. RoMy Clima AS er ansvarlig for produktfeil og mangler i to -2- år fra kjøpsdato ved næringskjøp. Der varen er solgt til privatkunde under forbrukerkjøpslovens bestemmelser, gjelder ansvaret i fem -5- år. RoMy Clima AS forplikter seg til å dekke reservedeler i hele ansvarperioden.

RoMy Clima AS er ikke ansvarlig for feil eller mangler som forårsakes av montasjefeil, manglende vedlikehold, feil bruk eller annen ekstern påvirkning av produktet etter levering fra RoMy Clima AS. Reklamasjonsretten gjelder for feil eller mangler på varen som kan tilbakeføres til utførelse eller produksjon av varen levert av RoMy Clima AS. Reklamasjonsretten gjelder også om varen ikke tåler den driftsbelasting varen er konstruert å virke under, eller om varen mangler vesentlig egenskap i forhold til varens spesifikasjoner.

Reklamasjonsansvaret er begrenset til RoMy Clima’s leveranse.
RoMy Clima aksepterer opptil 6 måneder utvidet reklamasjonsfrist i tilfelle varer har vært lagret hos kunden eller hvor førstegangsbruk av vare er forskjøvet grunnet bygningstekniske eller klimatekniske forhold. For de deler av varen som det er foretatt utbedring på, løper en ny reklamasjonsfrist for utskiftet del tilsvarende en ny vare eller del, men ikke mer enn 12 måneder over den opprinnelige reklamasjonsfrist på varen hvor delen er montert.

RoMy Clima godtgjør ikke arbeidet ved reklamasjoner eller utførelse av dette. RoMy Clima godtgjør kun reservedeler eller nye produkter ved godkjente reklamasjoner.

MERK: Før utførelse  må reklamasjonen være godkjent og fått et gyldig reklamasjons nummer før RoMy Clima sender reservedeler/nye produkter.

KONTAKT VEDRØRENDE REKLAMASJONER:
Tlf: 900 19 767

Epost: [email protected]

Reklamasjons håndtering

RoMy Clima AS sitt reklamasjon skjema skal alltid benyttes ved alle reklamasjoner.
I en reklamasjon skal det alltid fylles ut følgende:
•Modellbeskrivelse
•Serienummer
•Installasjonsdato
•Feilkode
•Detaljert beskrivelse av utført feilsøking og grunnlag for reklamasjon
•Driftsstatus på anlegget
•Detaljer om sluttkunde
•Kontaktinformasjon hos forhandler
•Kopi av kjøpskvittering (sluttkunde).
•Kjøpskvittering/sluttbrukers faktura skal alltid inneholde modell og serienummer på alle utedeler og innedeler. Uten dette vil reklamasjon bli avvist.
•Bilder av problemstilling vedrørende det aktuelle produktet skal vedlegges reklamasjonsskjema på den aktuelle saken
•Andre relevante dokumenter som f.eks. kopi av installasjon- og oppstartprotokoll kan etterspørres under reklamasjonsbehandlingen

RoMy Clima AS tildeler automatisk et referansenummer på reklamasjonen og videre dialog om saken skal henvise til dette reklamasjons-nummeret. I de tilfeller hvor det er avtalt innsending av produkt/del til RoMy Clima AS skal det være tydelig merket med reklamasjons nummer før den leveres inn.

 

Gjennomføring av reklamasjon

RoMy Clima AS vurderer reklamasjonen basert på registrert skjema.
Når sannsynlig årsak til feil er kartlagt, sender RoMy Clima AS nødvendig reservedel. Dersom det blir avgjort i, og under, reklamasjons søknaden at nødvendig reparasjon ikke er lønnsomt, vil RoMy Clima AS sende en erstatningsvare (hhv. ny inne- eller utedel).

Godkjenning av reklamasjon 
Endelig godkjenning av reklamasjon gjøres når det er påvist at mangelen skyldes feil som kan spores til produktfeil som har vært til stede ved leveranse. Godkjenning av reklamasjon forutsetter at det reklameres innenfor bestemmelsene angitt ovenfor. Om feil i oppgitt informasjon på saken fører til urettmessig «godkjent reklamasjon» kan forhandler bli fakturert for alle utgifter RoMy Clima AS har i saken.

Dekkes ikke av reklamasjon
Følgeskader eller tredjemanns interesser dekkes ikke av reklamasjon.
Arbeider, transport og opphold i forbindelse med reklamasjons arbeider dekkes ikke utover de fastsatte satser for dette.
I varer kan det være komponenter som vil endre visuell fremtoning, kapasitet og avgitt lyd som en følge av normal slitasje også innenfor en reklamasjonsfrist iht. Forbrukerkjøpsloven.
I slike tilfeller og hvor forbruker ønsker komponent skiftet, dekkes dette ikke av den generelle reklamasjonsfristen.
Eventuelle tap av væsker, gass eller oljer, samt økte energi-, vann- og produksjonskostnader og tap/kostnad som følge av temperatursvikt, regnes som følgeskade og dekkes ikke.
RoMy Clima har ikke reklamasjonsansvar for feil eller mangler ved leveransen som kan tilbakeføres til aktiviteter i regi av kunden eller andre.
Feil ved varen som kan tilbakeføres til ugunstige driftsforhold som for eksempel spenningsvariasjoner, hyppige oppstarter, manglende smøring, korrosive omgivelser, forurensninger i system, forhold i grunn, værmessige fenomener som sterk vind, lynnedslag, kraftig snøfall, underkjølt regn eller manglende ettersyn, dekkes ikke.

RESERVEDELER

RoMy Clima AS lagerfører utvalgte reservedeler på høyt omsatte modeller.
Øvrige reservedeler er bestillingsvare (normalt 2-4 uker leveringstid.)

Support og tilgjengelighet
RoMy Clima tilbyr kostnadsfri teknisk telefonsupport til sine kunder. Og kunden har ansvaret for teknisk support og kontakt mot bruker.

RoMy Clima sine kunder skal ikke henvise brukere direkte til RoMy Clima såfremt dette ikke er spesifikt avtalt. I tilfeller hvor RoMy Clima har avtalt kontakt med bruker skal RoMy Clima fremstå på kundens vegne. I tilfeller hvor en forbrukerkunde retter et krav til RoMy Clima som bakenforliggende selskap iht. Forbrukerkjøpsloven, kan RoMy Clima utføre handling og rette et regresskrav til kunden.

RoMy Clima har normal kontortid mellom 07:00 og 20:00 mandag til fredag. Support tjeneste kan også benyttes ved kritisk behov for varelevering utenom ordinære åpningstider.
Kunde kan avtale å selv hente varer på vårt lager. Da må tidspunkt for henting avtales.

Deres Support tlf: 900 19 767
Deres Support epost: [email protected]

Vilkår sist oppdatert 08.06.2020